Investeringen krimpen met bijna 6 procent in oktober

© Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon
In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,8 procent kleiner dan in oktober 2019, meldt het CBS. De krimp is groter dan in de voorgaande maand. Vooral in gebouwen, infrastructuur, vliegtuigen en machines is minder geïnvesteerd.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Oktober 2020 heeft een werkdag minder dan oktober 2019. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in december minder ongunstig dan in oktober.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2016november3,8
2016december-3,1
2017januari3,9
2017februari-0,5
2017maart8,1
2017april-3,9
2017mei13,2
2017juni-4,3
2017juli6,7
2017augustus3,2
2017september10,1
2017oktober6,3
2017november6,9
2017december4,7
2018januari14,1
2018februari2,5
2018maart6,2
2018april11,1
2018mei3,2
2018juni7,5
2018juli4,6
2018augustus6,2
2018september-6,8
2018oktober7,6
2018november5,5
2018december-5
2019januari5,9
2019februari6,5
2019maart0
2019april7,1
2019mei9,6
2019juni-0,7
2019juli4,3
2019augustus0,2
2019september7,1
2019oktober4
2019november3
2019december7,6
2020januari2,6
2020februari3,1
2020maart2,2
2020april-10,3
2020mei-18,2
2020juni-4,6
2020juli-2,6
2020augustus-7,6
2020september-3
2020oktober-5,8

Omstandigheden investeringen in december minder ongunstig dan in oktober

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in december minder ongunstig dan in oktober volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de krimp van de export omsloeg in een groei jaar op jaar, de bezettingsgraad in de industrie toenam en ondernemers in de industrie minder negatief over hun orderpositie waren.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.