Meer investeringen in november

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
In november was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,8 procent groter dan in november 2017, meldt het CBS. In woningen, gebouwen, personenauto’s en machines is meer geïnvesteerd dan een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. November 2018 heeft evenveel werkdagen als november 2017. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in januari minder gunstig dan in november.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
december-1,2
2015januari8,7
2015februari6,2
2015maart16,3
2015april9,8
2015mei11,5
2015juni23,4
2015juli10,9
2015augustus15
2015september11,9
2015oktober3,6
2015november14
2015december20,4
2016januari7,7
2016februari21,5
2016maart3,6
2016april12,2
2016mei8
2016juni12,6
2016juli9,8
2016augustus12,7
2016september11,3
2016oktober4,1
2016november4
2016december-2,8
2017januari8
2017februari2,5
2017maart11,8
2017april-0,3
2017mei17,5
2017juni-0,4
2017juli11,5
2017augustus9,1
2017september4,8
2017oktober9,6
2017november10,6
2017december-1,6
2018januari14,3
2018februari2,7
2018maart5,4
2018april11,2
2018mei2,6
2018juni6,8
2018juli4,8
2018augustus5,9
2018september0,3
2018oktober7,1
2018november5,8

Omstandigheden investeringen in januari minder gunstig dan in november

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in januari minder gunstig dan in november volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat het consumentenvertrouwen verder afnam en de jaar-op-jaarontwikkeling van de export en de beurswaarde verslechterde.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.