Investeringen groeien met ruim 4 procent in juli

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS
In juli 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,2 procent groter dan een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral de investeringen in woningen en gebouwen waren hoger. In infrastructuur en personenauto’s is echter minder geïnvesteerd. Ten opzichte van juli 2019 lagen de investeringen ongeveer 1 procent hoger.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juli 2021 heeft een werkdag minder dan juli 2020.Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in september minder gunstig dan in juli.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2017augustus3,2
2017september10,1
2017oktober6,3
2017november6,9
2017december4,7
2018januari14,1
2018februari2,5
2018maart6,2
2018april11
2018mei3,2
2018juni7,5
2018juli4,6
2018augustus6
2018september-6,8
2018oktober7,6
2018november5,5
2018december-5
2019januari6,6
2019februari7,5
2019maart0,7
2019april8,2
2019mei10,7
2019juni0,2
2019juli5
2019augustus17,7
2019september8
2019oktober4,7
2019november3,7
2019december8,5
2020januari1,6
2020februari2,6
2020maart1,9
2020april-10,6
2020mei-18,3
2020juni-4,3
2020juli-3
2020augustus-19,6
2020september-3,6
2020oktober-5,7
2020november-3,2
2020december-0,2
2021januari-4
2021februari-7,6
2021maart9,6
2021april10,6
2021mei10,9
2021juni9,3
2021juli4,2

Omstandigheden investeringen in september minder gunstig dan in juli

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in september minder gunstig dan in juli volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de groei van de export kleiner was dan in de radar van juli. De bezettingsgraad in de industrie nam echter toe.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.