Investeringen 8,4 procent hoger in augustus

© Hollandse Hoogte
In augustus was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,4 procent groter dan in augustus 2016, meldt het CBS. De stijging is iets kleiner dan een maand eerder. In augustus is opnieuw vooral meer geïnvesteerd in woningen, machines en personenauto’s.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Augustus 2017 heeft evenveel werkdagen als augustus 2016. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in oktober minder gunstig dan in augustus.

Investeringen in materiële activa (volume)

Omstandigheden investeringen in oktober minder gunstig

CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in oktober minder gunstig dan in augustus volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de groei van de export op jaarbasis kleiner is in de radar van oktober. Het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderportefeuille en het consumentenvertrouwen zijn ook iets verslechterd ten opzichte van augustus.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.