Investeringen 1 procent hoger in februari

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
Zakenmensen bekijken elektrische auto's in de nieuwe Tesla fabriek in Tilburg
© Nikki van Toorn
In februari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,0 procent groter dan in februari 2019, meldt het CBS. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in vliegtuigen en infrastructuur. De investeringen in gebouwen en machines krompen.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Februari 2020 heeft evenveel werkdagen als februari 2019. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in april ongunstiger dan in februari.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2016maart3,7
2016april12,3
2016mei8,1
2016juni12,7
2016juli9,7
2016augustus12,7
2016september11,2
2016oktober3,9
2016november3,8
2016december-3,1
2017januari4
2017februari-0,5
2017maart8,1
2017april-3,9
2017mei13,2
2017juni-4,3
2017juli6,7
2017augustus3,2
2017september10,2
2017oktober6,2
2017november6,8
2017december4,6
2018januari13,5
2018februari2,4
2018maart5,5
2018april10,4
2018mei2,6
2018juni7
2018juli4,4
2018augustus5,8
2018september-7
2018oktober7,4
2018november5,3
2018december-4,8
2019januari6,3
2019februari8,5
2019maart2,5
2019april8,3
2019mei10
2019juni-0,2
2019juli4,9
2019augustus1
2019september7,9
2019oktober4,3
2019november3,2
2019december8,5
2020januari2,2
2020februari1

Omstandigheden investeringen in april ongunstiger dan in februari

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in april ongunstiger dan in februari volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat het consumentenvertrouwen fors is verslechterd en ook de jaar-op-jaardaling van de beurswaarde groter is geworden.

In de cijfers van de investeringen over de verslagmaand februari zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet zichtbaar.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.