Investeringen krimpen met ruim 8 procent in december

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© CBS
In december 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,1 procent kleiner dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in gebouwen, vliegtuigen, personenauto’s en machines.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. December 2023 heeft 2 werkdagen minder dan december 2022. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor de investeringen in februari minder ongunstig dan in december.

JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2020januari2,7
2020februari4,3
2020maart3,3
2020april-8,8
2020mei-16,6
2020juni-2,3
2020juli-1,1
2020augustus-18
2020september-1,6
2020oktober-4,5
2020november-2,2
2020december0,5
2021januari-4,1
2021februari-6,9
2021maart9
2021april10,2
2021mei10,7
2021juni9,3
2021juli2,9
2021augustus-0,9
2021september-0,1
2021oktober-2,3
2021november1,8
2021december3,5
2023januari-6,9
2023februari4,1
2023maart-4,6
2023april-0,8
2023mei7,8
2023juni3,1
2023juli-0,7
2023augustus3,3
2023september3,7
2023oktober3,8
2023november3,3
2023december-2,1
2023januari9
2023februari5,3
2023maart4,3
2023april-1,5
2023mei6,3
2023juni6,2
2023juli1,7
2023augustus6,8
2023september-2,7
2023oktober0,3
2023november-4,8
2023december-8,1

Omstandigheden investeringen in februari minder ongunstig

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor investeringen in februari minder ongunstig dan in december. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaardaling van de export goederen kleiner was en de jaar-op-jaarstijging van de beurskoersen groter was. De bezettingsgraad in de industrie daalde echter.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.