Investeringen groeien met 7 procent in juni

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP / Peter Hilz
In juni 2023 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 7,0 procent groter dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat er meer is geïnvesteerd in transportmiddelen, machines, infrastructuur en gebouwen.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juni 2023 heeft een werkdag meer dan juni 2022. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor de investeringen in augustus ongunstiger dan in juni.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2019juli5
2019augustus17,6
2019september8
2019oktober5
2019november4
2019december8,7
2020januari2,7
2020februari4,3
2020maart3,3
2020april-8,8
2020mei-16,6
2020juni-2,3
2020juli-1,1
2020augustus-18
2020september-1,6
2020oktober-4,5
2020november-2,2
2020december0,5
2021januari-4,1
2021februari-6,9
2021maart9
2021april10,2
2021mei10,7
2021juni9,3
2021juli2,9
2021augustus-0,9
2021september-0,1
2021oktober-2,3
2021november1,8
2021december3,5
2022januari-6,9
2022februari4,1
2022maart-4,6
2022april-0,8
2022mei7,8
2022juni3,1
2022juli-0,7
2022augustus3,3
2022september3,7
2022oktober3,8
2022november3,3
2022december-2,1
2023januari9
2023februari5,3
2023maart4,3
2023april-1
2023mei6,7
2023juni7

Omstandigheden investeringen in augustus ongunstiger

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in augustus ongunstiger dan in juni volgens de CBS Investeringsradar. Dit komt vooral doordat het oordeel van de industrie over de orderpositie minder positief was en de bezettingsgraad in de industrie gedaald is.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.