Investeringen groeien verder

In september was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 9 procent groter dan in september 2015, meldt CBS. De stijging is wat kleiner dan een maand eerder. De groei is in september vooral toe te schrijven aan hogere investeringen in woningen en vliegtuigen. Verder is meer geïnvesteerd in infrastructuur en machines. De investeringen in personenauto’s krompen.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. September 2016 heeft evenveel werkdagen als september 2015. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in november gunstiger dan in september en oktober.

Investeringen in materiële activa (volume)
Investeringen in materiële activa (volume)
 mutatie
2012 s-11,6
2012 o-8
2012 n-9,1
2012 d-10,8
2013 j-13,1
2013 f-14,9
2013 m-12,3
2013 a-8,6
2013 m-10
2013 j-13,2
2013 j-4,3
2013 a-4,7
2013 s-3,7
2013 o2,2
2013 n0,4
2013 d13,5
2014 j2,5
2014 f8,2
2014 m-0,9
2014 a4,4
2014 m-2,7
2014 j-4
2014 j4,2
2014 a-6,3
2014 s0,8
2014 o9
2014 n1,9
2014 d-0,5
2015 j8,5
2015 f6,5
2015 m17,7
2015 a10,2
2015 m9,7
2015 j24,2
2015 j10,6
2015 a15,2
2015 s10,9
2015 o2,5
2015 n12,4
2015 d18,6
2016 j6,9
2016 f20,3
2016 m3,4
2016 a10,5
2016 m6,5
2016 j9,8
2016 j7
2016 a10,2
2016 s9

Omstandigheden investeringen in november gunstiger

De omstandigheden voor investeringen zijn in november gunstiger dan in september volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat in de radar van november het consumentenvertrouwen hoger was dan in de radar van september. Ook de bezettingsgraad in de industrie en het oordeel over de orderportefeuille van de industriële ondernemers waren beter.

De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.