Investeringen krimpen met bijna 3 procent in september

© Hollandse Hoogte / Gerard Til Photo
In september was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,9 procent kleiner dan in september 2019, meldt het CBS. De krimp is kleiner dan in de voorgaande maand. Vooral in personenauto’s, gebouwen en infrastructuur is minder geïnvesteerd.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. September 2020 heeft een werkdag meer dan september 2019. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in november minder ongunstig dan in september.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2016oktober3,9
2016november3,8
2016december-3,1
2017januari3,9
2017februari-0,5
2017maart8,1
2017april-3,9
2017mei13,2
2017juni-4,3
2017juli6,7
2017augustus3,2
2017september10,1
2017oktober6,3
2017november6,9
2017december4,7
2018januari14,1
2018februari2,5
2018maart6,2
2018april11,1
2018mei3,2
2018juni7,5
2018juli4,6
2018augustus6,2
2018september-6,8
2018oktober7,6
2018november5,5
2018december-5
2019januari5,9
2019februari6,5
2019maart0
2019april7,1
2019mei9,6
2019juni-0,7
2019juli4,3
2019augustus0,2
2019september7,1
2019oktober4
2019november3
2019december7,6
2020januari2,6
2020februari3,1
2020maart2,2
2020april-10,3
2020mei-18,2
2020juni-4,6
2020juli-2,8
2020augustus-7,5
2020september-2,9

Omstandigheden investeringen in november minder ongunstig dan in september

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in november minder ongunstig dan in september volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie is toegenomen en ondernemers in de industrie minder negatief over hun orderpositie zijn.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.