Zeer forse krimp investeringen in mei

© Hollandse Hoogte / Peter Hilz
In mei was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 18,8 procent kleiner dan in mei 2019, meldt het CBS. Dat is de grootste daling sinds het begin van de reeks in 2004. De krimp is vooral toe te schrijven aan lagere investeringen in gebouwen, personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens e.d. en machines.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Mei 2020 heeft drie werkdagen minder dan mei 2019. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in juli ongunstiger dan in mei.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2016juni12,7
2016juli9,7
2016augustus12,7
2016september11,2
2016oktober3,9
2016november3,8
2016december-3,1
2017januari3,9
2017februari-0,5
2017maart8,1
2017april-3,9
2017mei13,2
2017juni-4,3
2017juli6,7
2017augustus3,2
2017september10,1
2017oktober6,3
2017november6,9
2017december4,7
2018januari14,1
2018februari2,5
2018maart6,2
2018april11,1
2018mei3,2
2018juni7,5
2018juli4,6
2018augustus6,2
2018september-6,8
2018oktober7,6
2018november5,5
2018december-5
2019januari5,9
2019februari6,5
2019maart0
2019april7,1
2019mei9,6
2019juni-0,7
2019juli4,3
2019augustus0,2
2019september7,1
2019oktober4
2019november3
2019december7,6
2020januari2,6
2020februari3,1
2020maart2,2
2020april-11,6
2020mei-18,8

Omstandigheden investeringen in juli ongunstiger dan in mei

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in juli ongunstiger dan in mei volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt doordat de jaar-op-jaarkrimp van de export groter was en de ondernemers in de industrie negatiever waren over hun orderpositie.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.