Investeringen ruim 2 procent hoger in januari

Zakenmensen bekijken elektrische auto's in de nieuwe Tesla fabriek in Tilburg
© Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon
In januari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,3 procent groter dan in januari 2019, meldt het CBS. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in de bouw.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Januari 2020 heeft evenveel werkdagen als januari 2019. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in maart minder gunstig dan in januari.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2016februari21,6
2016maart3,7
2016april12,3
2016mei8,1
2016juni12,7
2016juli9,7
2016augustus12,7
2016september11,2
2016oktober3,9
2016november3,8
2016december-3,1
2017januari4
2017februari-0,5
2017maart8,1
2017april-3,9
2017mei13,2
2017juni-4,3
2017juli6,7
2017augustus3,2
2017september10,2
2017oktober6,2
2017november6,8
2017december4,6
2018januari13,5
2018februari2,4
2018maart5,5
2018april10,4
2018mei2,6
2018juni7
2018juli4,4
2018augustus5,8
2018september-7
2018oktober7,4
2018november5,3
2018december-4,8
2019januari6,1
2019februari8,5
2019maart2,6
2019april8
2019mei9,6
2019juni-0,6
2019juli4,9
2019augustus1
2019september8,2
2019oktober3,4
2019november2,4
2019december8
2020januari2,3

Omstandigheden investeringen in maart minder gunstig dan in januari

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in maart minder gunstig dan in januari volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarstijging van de beurskoersen is omgeslagen in een daling en de bezettingsgraad in de industrie lager was.

In de cijfers van de investeringen over de verslagmaand januari zijn de gebeurtenissen rondom het coronavirus nog niet zichtbaar. De investeringsradar bevat een indicator met cijfers van maart, namelijk het consumentenvertrouwen. Ongeveer 85 procent van de respondenten van het consumentenonderzoek had al gereageerd op de enquête voordat de vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus donderdag 12 maart van kracht werden. Waarschijnlijk komt het effect van deze maatregelen nog niet tot uiting in het gemeten consumentenvertrouwen van maart.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.