Meer investeringen, vooral in woningen

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© ANP
In april 2016 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,4 procent groter dan in april 2015, meldt CBS. De stijging is groter dan een maand eerder. Vooral de investeringen in woningen groeiden opnieuw aanzienlijk.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. April 2016 had hetzelfde aantal werkdagen als april 2015. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in juni gunstiger dan in april en mei.

Opnieuw meer geïnvesteerd in woningen

Ook in april is weer meer geïnvesteerd in woningen. Daarnaast groeiden ook de investeringen in infrastructuur. Bedrijven hebben ook meer besteed aan vliegtuigen, vrachtwagens, trekkers en opleggers dan in april 2015.

Omstandigheden investeringen in juni gunstiger

De omstandigheden voor investeringen zijn in juni gunstiger dan in april en mei volgens de CBS Investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. In de radar van juni zijn de groei van de export, het consumentenvertrouwen en het oordeel van de Nederlandse industriële ondernemers over hun orderportefeuille beter dan in de radar van april.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.