Lagere groei investeringen in februari

© Hollandse Hoogte
In februari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,4 procent groter dan in februari 2016, meldt het CBS. De stijging is kleiner dan in januari. In februari groeiden de investeringen in woningen opnieuw aanzienlijk. Verder is er meer in personenauto’s geïnvesteerd. Daarentegen krompen de investeringen in infrastructuur.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Februari 2017 heeft een werkdag minder dan februari 2016. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in april gunstiger dan in februari.

Investeringen in materiële activa (volume)

Omstandigheden investeringen in april gunstiger

De omstandigheden voor investeringen zijn in april gunstiger dan in februari volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat het oordeel van de Nederlandse ondernemers in de industrie over hun orderportefeuille verbeterde en de groei van de export op jaarbasis in de radar van april groter is dan in februari. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.