Zoekresultaten

186 resultaten voor keyword:woningbouw
186 resultaten voor keyword:woningbouw

Pagina 1 van 8

Bouwvergunningen woonruimten; aantal en index

Verleende vergunningen voor nieuw te bouwen woonruimten woningen, wooneenheden, recreatiewoningen

Cijfers

Transformaties in de woningvoorraad 2021

In het rapport ‘Transformaties in de woningvoorraad 2021’ worden de resultaten van dit onderzoek beschreven. Tevens is er een beschrijving van de methode om het aantal woningtransformaties vast te...

Publicaties

Minder vergunde nieuwbouwwoningen in 2022

In 2022 werd voor ruim 63 duizend nieuw te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Dat waren er minder dan in de twee jaar ervoor.

Artikelen

Bestaande koopwoningen; gemiddelde verkoopprijzen, regio

Gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen Nederland, landsdelen, provincies en gemeenten

Cijfers

Voorraad woningen; overige toevoegingen en onttrekkingen (detail), regio

Overige toevoegingen en overige onttrekkingen en correcties Regio’s

Cijfers

Nieuwbouwmonitor 2018-2020

Kenmerken van nieuwbouwwoningen en woningtransformaties, van huishoudens die er wonen en van woningen die zijn achtergelaten door verhuizing naar nieuwbouw of woningtransformatie in 2018-2020

Cijfers

10,5 duizend woningen door transformaties in 2021

In 2021 zijn er 10,5 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Dit is het laagste aantal in zeven jaar.

Artikelen

9,5 duizend woningen door transformaties in 2021

In 2021 zijn er 9,5 duizend woningen ontstaan uit transformaties van niet-woningen, zoals kantoren en winkels. Dit is het laagste aantal in zeven jaar.

Artikelen

Transformaties in de woningvoorraad 2021

In het rapport wordt beschreven hoe woningtransformaties worden bepaald. Aan bod komt de ontwikkeling sinds 2015, gevolgd door de belangrijkste kenmerken in 2021 van transformaties en de bewoners....

Publicaties

Huren, huurprijsontwikkeling kleine woningen.

Deze tabel bevat informatie over de ontwikkeling van de huren bij woningen tot 40 m2 en woningen die groter zijn dan 40m2.

Cijfers

Investeringen groeien met ruim 3 procent in december

In december 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,3 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Investeringen groeien met bijna 2 procent in november

In november 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,9 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Investeringen krimpen met 2 procent in oktober

In oktober 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,0 procent kleiner dan een jaar eerder.

Artikelen

Vergunde tijdelijke woningen tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021

Aantal tijdelijke woningen waarvoor een bouwvergunning is verleend door gemeenten in de periode tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021, uitgesplitst naar opdrachtgeverschap, doelgroep en over regio...

Cijfers

Vergunde tijdelijke woningen

Dit onderzoek gaat over voor het aantal tijdelijke woningen waarvoor gemeenten een bouwvergunning hebben verleend gemeenten in de periode tussen 1 juli 2020 en 1 juli 2021. De gegevens zijn...

Publicaties

Investeringen groeien met bijna 1 procent in september

In september 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,6 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Minder kantoren getransformeerd tot woningen in 2020

In 2020 zijn er 10,2 duizend woningen bijgekomen door transformatie van kantoren, winkels en andere niet-woningen. Dit is een daling ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn vooral minder woningen...

Artikelen

Transformaties in de woningvoorraad 2020

In het rapport wordt beschreven hoe woningtransformaties worden bepaald. Vervolgens komt de ontwikkeling van het aantal transformaties sinds 2015 aan bod en de verhouding tussen woningtransformaties...

Publicaties

Investeringen krimpen met bijna 1 procent in augustus

In augustus 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,6 procent kleiner dan een jaar eerder.

Artikelen

Investeringen groeien met ruim 4 procent in juli

In juli 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 4,2 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Investeringen groeien met bijna 10 procent in juni

In juni 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa bijna 10 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Investeringen groeien met ruim 10 procent in mei

In mei 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 10,3 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Investeringen groeien met bijna 10 procent in april

In april 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 9,9 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen

Transformaties in de woningvoorraad eerste halfjaar 2020

De tabel geeft het (voorlopige) aantal woningtransformaties voor het eerste halfjaar van 2020 weer.

Cijfers

Investeringen groeien met 9,5 procent in maart

In maart 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 9,5 procent groter dan een jaar eerder.

Artikelen