Investeringen krimpen met ruim 8 procent in februari

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Shutterstock / Rogger Blogger
In februari 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 8,4 procent kleiner dan een jaar eerder, meldt het CBS. De krimp is groter dan in de voorgaande maand. Er werd vooral minder geïnvesteerd in vliegtuigen, gebouwen, personenauto’s en infrastructuur.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Februari 2021 heeft evenveel werkdagen als februari 2020. Februari 2020 had een extra schrikkelzaterdag. Door de koudegolf in februari 2021 had de bouw ongeveer 3 werkbare dagen minder dan in februari 2020. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in april gunstiger dan in februari.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2017maart8,1
2017april-3,9
2017mei13,2
2017juni-4,3
2017juli6,7
2017augustus3,2
2017september10,1
2017oktober6,3
2017november6,9
2017december4,7
2018januari14,1
2018februari2,5
2018maart6,2
2018april11,1
2018mei3,2
2018juni7,5
2018juli4,6
2018augustus6,2
2018september-6,8
2018oktober7,6
2018november5,5
2018december-5
2019januari5,9
2019februari6,5
2019maart0
2019april7,1
2019mei9,6
2019juni-0,7
2019juli4,3
2019augustus0,2
2019september7,1
2019oktober4
2019november3
2019december7,6
2020januari1,3
2020februari3,6
2020maart1,8
2020april-11
2020mei-18,6
2020juni-4,7
2020juli-3,3
2020augustus-7,2
2020september-3,6
2020oktober-5,9
2020november-3,1
2020december-0,6
2021januari-5,4
2021februari-8,4
 

Omstandigheden investeringen in april gunstiger dan in februari

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in maart minder ongunstig dan in januari volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de stijging van de beurskoersen groter was en de krimp van de export omsloeg in groei.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.