Investeringen groeien met ruim 10 procent in mei

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
In mei 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 10,3 procent groter dan een jaar eerder, meldt het CBS. De stijging is iets groter dan in de voorgaande maand. Er is vooral meer geïnvesteerd in woningen en gebouwen, personenauto’s en machines. Ten opzichte van mei 2019 lagen de investeringen nog bijna 10 procent lager.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Mei 2021 heeft evenveel werkdagen als mei 2020. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in juli gunstiger dan in mei.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2017juni-4,3
2017juli6,7
2017augustus3,2
2017september10,1
2017oktober6,3
2017november6,9
2017december4,7
2018januari14,1
2018februari2,5
2018maart6,2
2018april11
2018mei3,2
2018juni7,5
2018juli4,6
2018augustus6
2018september-6,8
2018oktober7,6
2018november5,5
2018december-5
2019januari6,6
2019februari7,5
2019maart0,7
2019april8,2
2019mei10,7
2019juni0,2
2019juli5
2019augustus17,7
2019september8
2019oktober4,7
2019november3,7
2019december8,5
2020januari1,6
2020februari2,6
2020maart1,9
2020april-10,6
2020mei-18,3
2020juni-4,3
2020juli-3
2020augustus-19,6
2020september-3,6
2020oktober-5,7
2020november-3,2
2020december-0,2
2021januari-4
2021februari-7,6
2021maart9,6
2021april9,1
2021mei10,3

Omstandigheden investeringen in juli gunstiger dan in mei

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in juli gunstiger dan in mei volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de groei van de export groter was dan in de radar van mei. Ook waren industriële ondernemers positiever over hun orderpositie.


De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.