Investeringen groeien met bijna 2 procent in november

© Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam
In november 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 1,9 procent groter dan een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral de investeringen in woningen en gebouwen waren hoger dan een jaar eerder. In personenauto’s en infrastructuur is echter minder geïnvesteerd. Ten opzichte van november 2019 lagen de investeringen ruim 1 procent lager.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. November 2021 had een werkdag meer dan november 2020. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in januari minder gunstig dan in november.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
december4,7
2018januari14,1
2018februari2,5
2018maart6,2
2018april11
2018mei3,2
2018juni7,5
2018juli4,6
2018augustus6
2018september-6,8
2018oktober7,6
2018november5,5
2018december-5
2019januari6,6
2019februari7,5
2019maart0,7
2019april8,2
2019mei10,7
2019juni0,2
2019juli5
2019augustus17,7
2019september8
2019oktober4,7
2019november3,7
2019december8,5
2020januari1,6
2020februari2,6
2020maart1,9
2020april-10,6
2020mei-18,3
2020juni-4,3
2020juli-3
2020augustus-19,6
2020september-3,6
2020oktober-5,7
2020november-3,2
2020december-0,2
2021januari-4
2021februari-7,6
2021maart9,6
2021april10,3
2021mei10,7
2021juni9,4
2021juli3,5
2021augustus0,6
2021september0,7
2021oktober-2,2
2021november1,9

Omstandigheden investeringen in januari minder gunstig

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in januari minder gunstig dan in november volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat het consumentenvertrouwen daalde en de jaar-op-jaarstijging van de beurswaarde kleiner was. Daarentegen groeide de export harder.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.