Meer investeringen in oktober

In oktober was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 7,4 procent groter dan in oktober 2017, meldt het CBS. In woningen, gebouwen en machines is opnieuw meer geïnvesteerd dan een jaar eerder.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Oktober 2018 heeft een werkdag meer dan oktober 2017. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in december minder gunstig dan in oktober.

Investeringen in materiële vaste activa (volume) (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
JaarMaandMutatie
2014oktober8,2
november1,2
december-1,2
2015januari8,7
februari6,2
maart16,3
april9,8
mei11,5
juni23,4
juli10,9
augustus15
september11,9
oktober3,6
november14
december20,4
2016januari7,7
februari21,5
maart3,6
april12,2
mei8
juni12,6
juli9,8
augustus12,7
september11,3
oktober4,1
november4
december-2,8
2017januari8
februari2,5
maart11,8
april-0,3
mei17,5
juni-0,4
juli11,5
augustus9,1
september4,8
oktober9,6
november10,6
december-1,6
2018januari14,3
februari2,7
maart5,4
april11,2
mei2,6
juni6,8
juli4,8
augustus5,8
september0,3
oktober7,4

Omstandigheden investeringen in december minder gunstig dan in oktober

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in december minder gunstig dan in oktober volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarontwikkeling van de beurswaarde en het consumentenvertrouwen verslechterden.

Relevante links