Investeringen krimpen met ruim 3 procent in januari

Dit zijn de nieuwste cijfers over dit onderwerp. Bekijk eerdere cijfers.
© ANP / Hans van Rhoon
In januari 2024 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,4 procent kleiner dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat er minder is geïnvesteerd in gebouwen en vliegtuigen. In personenauto’s en machines is echter meer geïnvesteerd.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Januari 2024 heeft evenveel werkdagen als januari 2023. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor de investeringen in maart ongunstiger dan in januari.

JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2020februari4,3
2020maart3,3
2020april-8,8
2020mei-16,6
2020juni-2,3
2020juli-1,1
2020augustus-18
2020september-1,6
2020oktober-4,5
2020november-2,2
2020december0,5
2021januari-4,1
2021februari-6,9
2021maart9
2021april10,2
2021mei10,7
2021juni9,3
2021juli2,9
2021augustus-0,9
2021september-0,1
2021oktober-2,3
2021november1,8
2021december3,5
2023januari-6,9
2023februari4,1
2023maart-4,6
2023april-0,8
2023mei7,8
2023juni3,1
2023juli-0,7
2023augustus3,3
2023september3,7
2023oktober3,8
2023november3,3
2023december-2,1
2023januari9
2023februari5,3
2023maart4,3
2023april-1,5
2023mei6,3
2023juni6,2
2023juli1,7
2023augustus6,8
2023september-2,7
2023oktober0,9
2023november-4,6
2023december-7,5
2024januari-3,4

Omstandigheden investeringen in maart ongunstiger

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor investeringen in maart ongunstiger dan in januari. Dat komt vooral doordat de bezettingsgraad in de industrie daalde. Het consumentenvertrouwen was echter minder negatief en de jaar-op-jaardaling van de export goederen was kleiner.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.