Krimp investeringen kleiner in juni

Over dit onderwerp zijn nieuwere cijfers beschikbaar. Bekijk de laatste cijfers.
© Hollandse Hoogte
In juni was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 5,6 procent kleiner dan in juni 2019, meldt het CBS. De krimp is een stuk kleiner dan in de twee voorgaande maanden. Vooral in personenauto’s, bestelauto’s, vrachtwagens e.d. en vliegtuigen is minder geïnvesteerd. In gebouwen en infrastructuur is echter meer geïnvesteerd.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Juni 2020 heeft twee werkdagen meer dan juni 2019. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in augustus minder ongunstig dan in juni.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaand%-verandering (%-verandering t.o.v. jaar eerder)
2016juli9,7
2016augustus12,7
2016september11,2
2016oktober3,9
2016november3,8
2016december-3,1
2017januari3,9
2017februari-0,5
2017maart8,1
2017april-3,9
2017mei13,2
2017juni-4,3
2017juli6,7
2017augustus3,2
2017september10,1
2017oktober6,3
2017november6,9
2017december4,7
2018januari14,1
2018februari2,5
2018maart6,2
2018april11,1
2018mei3,2
2018juni7,5
2018juli4,6
2018augustus6,2
2018september-6,8
2018oktober7,6
2018november5,5
2018december-5
2019januari5,9
2019februari6,5
2019maart0
2019april7,1
2019mei9,6
2019juni-0,7
2019juli4,3
2019augustus0,2
2019september7,1
2019oktober4
2019november3
2019december7,6
2020januari2,6
2020februari3,1
2020maart2,2
2020april-11,3
2020mei-19,3
2020juni-5,6

Omstandigheden investeringen in augustus minder ongunstig dan in juni

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in augustus minder ongunstig dan in juni volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarkrimp van de export kleiner was en de bezettingsgraad van de industrie toenam.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.