Ruim 2 procent meer geïnvesteerd in februari

© Hollandse Hoogte
In februari was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 2,3 procent groter dan in februari 2017, meldt het CBS. Dat is vooral te danken aan hogere investeringen in woningen en personenauto’s. De groei in februari werd aanzienlijk gedrukt door de hoge investeringen in vliegtuigen vorig jaar februari.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Februari 2018 heeft evenveel werkdagen als februari 2017. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in april minder gunstig dan in februari.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
   Mutatie (%- mutatie t.o.v. jaar eerder)
2014M-1
2014A4,4
2014M-2,7
2014J-4
2014J4,1
2014A-6,3
2014S0,8
2014O9,1
2014N2
2014D-0,4
2015J8,6
2015F6,6
2015M17,7
2015A10,9
2015M10,1
2015J24,4
2015J11
2015A15,9
2015S11,5
2015O3,2
2015N13,9
2015D20,4
2016J7,2
2016F20,1
2016M3,7
2016A11
2016M6,8
2016J10,6
2016J7,4
2016A10,5
2016S9,8
2016O2,1
2016N1,3
2016D-8,5
2017J6,3
2017F2,8
2017M11,7
2017A-1,1
2017M17,0
2017J-1,1
2017J11,5
2017A8,4
2017S5,0
2017O9,6
2017N10,6
2017D0,2
2018J12,1
2018F2,3

Omstandigheden investeringen in april minder gunstig

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in april minder gunstig dan in februari volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaargroei van de beurswaarde kleiner was. Ook de jaar-op-jaargroei van de export was minder groot.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.