Ruim 6 procent meer investeringen in augustus

© Hollandse Hoogte
In augustus was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,1 procent groter dan in augustus 2017, meldt het CBS. De stijging is iets groter dan een maand eerder. In augustus 2018 is vooral meer geïnvesteerd in de woningen, gebouwen, transportmiddelen en machines.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Augustus 2018 heeft evenveel werkdagen als augustus 2017. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in oktober minder gunstig dan in augustus.

Investeringen in materiële vaste activa (volume)
JaarMaandMutatie (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
2014september-0,5
2014oktober8,2
2014november1,2
2014december-1,2
2015januari8,7
2015februari6,2
2015maart16,3
2015april9,8
2015mei11,5
2015juni23,4
2015juli10,9
2015augustus15
2015september11,9
2015oktober3,6
2015november14
2015december20,4
2016januari7,7
2016februari21,5
2016maart3,6
2016april12,2
2016mei8
2016juni12,6
2016juli9,8
2016augustus12,7
2016september11,3
2016oktober4,1
2016november4
2016december-2,8
2017januari8
2017februari2,5
2017maart11,8
2017april-0,3
2017mei17,5
2017juni-0,4
2017juli11,5
2017augustus9,1
2017september4,8
2017oktober9,6
2017november10,6
2017december-1,6
2018januari14,3
2018februari2,7
2018maart5,4
2018april11,2
2018mei2,6
2018juni6,8
2018juli5,4
2018augustus6,1

Omstandigheden investeringen in oktober minder gunstig dan in augustus

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in oktober minder gunstig dan in augustus volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarontwikkeling van de beurswaarde en het consumentenvertrouwen verslechterden. Daarentegen was de groei van de export op jaarbasis groter.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.