Ruim 6 procent meer investeringen in augustus

© Hollandse Hoogte
In augustus was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 6,1 procent groter dan in augustus 2017, meldt het CBS. De stijging is iets groter dan een maand eerder. In augustus 2018 is vooral meer geïnvesteerd in de woningen, gebouwen, transportmiddelen en machines.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. Augustus 2018 heeft evenveel werkdagen als augustus 2017. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in oktober minder gunstig dan in augustus.

Investeringen in materiële vaste activa (volume) (%-mutatie t.o.v. jaar eerder)
 Mutatie
2014 september-0,5
2014 oktober8,2
2014 november1,2
2014 december-1,2
2015 januari8,7
2015 februari6,2
2015 maart16,3
2015 april9,8
2015 mei11,5
2015 juni23,4
2015 juli10,9
2015 augustus15
2015 september11,9
2015 oktober3,6
2015 november14
2015 december20,4
2016 januari7,7
2016 februari21,5
2016 maart3,6
2016 april12,2
2016 mei8
2016 juni12,6
2016 juli9,8
2016 augustus12,7
2016 september11,3
2016 oktober4,1
2016 november4
2016 december-2,8
2017 januari8
2017 februari2,5
2017 maart11,8
2017 april-0,3
2017 mei17,5
2017 juni-0,4
2017 juli11,5
2017 augustus9,1
2017 september4,8
2017 oktober9,6
2017 november10,6
2017 december-1,6
2018 januari14,3
2018 februari2,7
2018 maart5,4
2018 april11,2
2018 mei2,6
2018 juni6,8
2018 juli5,4
2018 augustus6,1

Omstandigheden investeringen in oktober minder gunstig dan in augustus

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een hogere groei van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in oktober minder gunstig dan in augustus volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat de jaar-op-jaarontwikkeling van de beurswaarde en het consumentenvertrouwen verslechterden. Daarentegen was de groei van de export op jaarbasis groter.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.

Relevante links