Tijdloon

De minimale loonaanspraak van een werknemer bij een normale arbeidsduur.