Toegerekende btw

De berekening van het bedrag dat op basis van de bekende transacties aan btw betaald zou moeten zijn. Dit wordt berekend door op de relevante goederen- en dienstentransacties de wettelijke btw-percentages toe te passen. Met relevant wordt bedoeld dat de btw alleen berekend wordt over de transacties waarbij sprake is van een eindheffing.
De belasting over de toegevoegde waarde (btw) is een productgebonden belasting die op de verschillende momenten van levering door producenten wordt geïnd en uiteindelijk volledig ten laste komt van de eindgebruikers.

Van eindheffing is vooral sprake bij consumptieve aankopen door huishoudens en bij aankopen door bedrijven die vrijgesteld zijn van afdracht btw. Omdat deze bedrijven geen btw berekenen op hun verkopen, kunnen ze die ook niet verrekenen met betaalde btw op hun aankoop van intermediaire goederen en kapitaalgoederen. De btw op hun aankopen is daarmee een eindheffing.