Toegekend recht in debet

Van inkomen en vermogen afhankelijke gedeeltelijke vrijstelling van het te betalen griffierecht, toegekend aan een partij in een burgerlijke rechtszaak.
Griffierecht betreft door partijen verschuldigde bijdragen in de kosten van burgerlijke rechtszaken. Hierbij geldt dat bij een volledige toevoeging (op grond van de Wet op de Rechtsbijstand) driekwart van het vaste griffierecht niet hoeft te worden betaald. Indien bij de toevoeging een eigen bijdrage is vastgesteld, moet de helft van het vaste griffierecht worden betaald.