Trombosedienst

Een medische hulpdienst voor bijstand bij (plotseling) optredende trombose.
Trombose is het ontstaan van een bloedstolsel (een prop of proppen in de bloedbaan) in een bloedvat.
De te verlenen hulp wordt verleend op voorschrift van de behandelende arts en omvat:
a. het regelmatig afnemen van bloedmonsters van de patiënt;
b. het verrichten dan wel onder verantwoordelijkheid van de dienst doen verrichten van de noodzakelijke laboratoriumonderzoeken ter bepaling van de stollingstijd van het bloed;
c. het geven van adviezen aan de behandelend arts omtrent de toepassing van geneesmiddelen ter beïnvloeding van de bloedstolling.