Tussen gemeenten verhuisde personen

Personen die verhuisd zijn waarbij het oude en het nieuwe adres in verschillende gemeenten liggen.
In de CBS-bevolkingsstatistieken zijn uitsluitend die verhuizingen opgenomen die door de burger zijn gemeld bij het bevolkingsregister van zijn of haar woongemeente.
Wijzigingen van adres door wijziging van straatnaam, huisnummer, gemeentelijke herindeling of iets dergelijks worden niet als verhuizing beschouwd.