TEU-kilometer

Meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van een TEU over een afstand van één kilometer.