Totaal personeel brandweer

Het totaal van de werknemers in dienst van een gemeentelijk of regionaal brandweerkorps.
Zowel beroepspersoneel plus vrijwillig personeel, als operationeel plus overig personeel telt op tot het totale personeel.