Toegerekende kapitaaloverdrachten

Schenkingen van de overheid die zijn bedoeld ter vergroting van de pensioenvoorzieningen. In de nationale rekeningen worden deze betalingen op de kapitaalrekening twee keer als bestedingen geregistreerd: in de eerste plaats als overige kapitaaloverdrachten van de overheid aan pensioenfondsen. In de tweede plaats als toegerekende kapitaaloverdrachten van pensioenfondsen aan huishoudens.