Terrein voor glastuinbouw

Terrein in gebruik voor agrarische bedrijfsvoering onder staand glas.
Tot glastuinbouw wordt gerekend:
- terrein in gebruik voor de teelt van gewassen onder staand glas;
- in- en aanliggende waterbassins.