Toegerekende kapitaaloverdrachten aan polishouders

Schenkingen van de overheid die zijn bedoeld ter vergroting van de pensioenvoorzieningen, zijn geregistreerd als overige kapitaaloverdrachten van de overheid aan pensioenfondsen. Zij worden via een toegerekende kapitaaloverdracht van pensioenfondsen aan huishoudens ten gunste gebracht van de polishouders. Dit bedrag wordt vervolgens op de financiële rekening teruggeboekt naar de pensioenfondsen als onderdeel van de pensioenvoorzieningen.