Toeristische vakantie

Vakantie waarbij voornamelijk van toeristische logiesvormen gebruik is gemaakt.
Onder toeristische logiesvorm wordt verstaan de logiesvorm waarbij de slaapaccommodatie niet in eigendom van het huishouden is maar van andere particulieren, of gehuurd wordt van professionele verstrekkers van logiesaccommodaties.