Telkind

Een administratieve teleenheid die gebruikt wordt bij het vaststellen van de hoogte van de kinderbijslag.
Voorbeeld: een gehandicapt kind geldt voor de kinderbijslag als twee telkinderen waardoor het in aanmerking komt voor dubbele kinderbijslag.