Transactie (handel)

De aard van de overeenkomst die aan de levering van de goederen ten grondslag ligt.
Voorbeelden van transacties zijn: koop/verkoop, retourzending, transactie zonder verrekening, loonveredeling en reparatie.