Thuiswerker

Een persoon die een overeenkomst sluit met een bedrijf of andere persoon om thuis - buiten de directe controle van de andere partij om - werkzaamheden te verrichten tegen een vooraf afgesproken vergoeding, zonder daarbij gebruik te maken van meer dan twee hulpkrachten van buiten het eigen gezin.