Trendvolger

Werknemer, die geen ambtenaar is, maar wiens salaris de trend van de ambtenarensalarissen volgt.