Terugkeer

Het proces waarbij een onderdaan van een derde land, vrijwillig gevolg gevend aan een terugkeerverplichting of gedwongen, terugkeert naar het land van herkomst, een land van doorreis of een ander derde land.