TBS-inrichting

Organisatie die zorg, beveiliging en therapie geeft ter verpleging en behandeling van personen die:
- door de rechter ter beschikking zijn gesteld;
- hierheen uit de gevangenis of huis van bewaring worden overgeplaatst op grond van artikel 41 van de Penitentiaire Maatregel;
- zich hier vrijwillig laten verplegen;
- hier worden geplaatst in het kader van crisisopvang.