Technische rekening

Dat deel van de verlies- en winstrekening waarop de lasten en baten uit de gewone bedrijfsuitoefening worden verantwoord.
Met name in gebruik bij het verzekeringsbedrijf.