Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2021
 2. Verdrinkingen, 2020
 3. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2021
 4. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020
 5. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020
 6. GGD-test COVID-19, Veiligheidsregio, aug 2020-apr 2021
 7. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2021
 8. Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021
 9. Cliënten beschermd wonen, 2020
 10. Personen die stoppen met diabetesmiddelen, 2018
 11. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020
 12. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2021
 13. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 1
 14. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 1
 15. Doodsoorzaken, 2020 - maart 2021
 16. Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020*
 17. Inkomen gebruikers wmo-voorzieningen Groningen
 18. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2021
 19. Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD
 20. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2021
 21. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2021
 22. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2021
 23. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2021
 24. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 20, 2021
 25. Vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, 1e kwartaal 2021
 26. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2021
 27. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 28. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 29. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020
 30. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2021
 31. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 32. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 33. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2021
 34. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021
 35. Stapeling tijdens de coronapandemie
 36. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 37. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 38. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 39. Jeugdhulp 2020
 40. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2021
 41. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018
 42. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 43. Contact met tandarts, 2020
 44. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2021
 45. Zelfdodingen, 2020*
 46. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 47. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2021
 48. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2021
 49. Doodsoorzaken, januari-december, 2020
 50. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2021
 51. Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020
 52. Persoonlijk welzijn, 2020
 53. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2021
 54. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 55. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 56. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2021
 57. Tabel Leefstijl, 2020
 58. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020
 59. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 60. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019
 61. Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019
 62. kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn
 63. Interlandelijke adoptie in Nederland
 64. Doodsoorzaken, januari-november, 2020
 65. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2
 66. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 67. Woonsituatie 75-plussers, 2020