Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Doodsoorzaken, 2020 - oktober 2023
 2. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q3
 3. Hartgezondheid
 4. Aantal overledenen in 2023
 5. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 6. Gemiddelde zorguitgaven per huishouden, 2006-2022
 7. Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?
 8. Contacten met de tandarts 2022
 9. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2023
 10. Nabijheid van huisartsenpraktijken, 2008-2022
 11. Doodsoorzaken, 2020 - september 2023
 12. Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2022
 13. Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar wijk
 14. Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar gemeente
 15. Veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen, 2016-2022
 16. Wmo-cliënten naar type maatwerkarrangement, leeftijd en geslacht
 17. Cliënten beschermd wonen, 2022 en 1e halfjaar 2023
 18. Cliënten Beschermd Wonen naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm
 19. Onderzoek: vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020
 20. Vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020