Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2021
 2. levensverwachting naar onderwijsniveau: sterftekansen
 3. Kinderen van 4 tot 12 jaar met ADHD symptomen naar GGD-regio
 4. Uithuisplaatsingen onder gedupeerden toeslagenaffaire
 5. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2021
 6. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2021
 7. BIG-instroom, uitstroom en doorstroom 2009-2019
 8. Wanbetalers zorgverzekering 2020 naar wijk
 9. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2021
 10. Wijzigingen in de Leefstijlmonitor Aanvullende Module Middelen 2020
 11. Moord en doodslag
 12. Zorg voor kinderen op Caribisch Nederland, 2020
 13. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2021
 14. Getest op COVID-19 bij de GGD naar bedrijfsklasse
 15. Lichaamslengte
 16. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2021
 17. Een studie naar de lengteontwikkeling van Nederlanders
 18. Verkeersdoden in de vier grootste steden in Nederland, 2016-2020
 19. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2021
 20. Alcoholsterfte over 2020 naar leeftijd en geslacht
 21. Ervaren impact coronacrisis op mentale gezondheid en leefstijl
 22. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2021
 23. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 24. Ervaren impact corona op mentale gezondheid en leefstijl
 25. Beleidsinformatie Veilig Thuis: Seksueel Geweld, 2020
 26. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2021
 27. Tevredenheid met gewicht, 2015-2020
 28. Keuzes rond de zorgverzekering
 29. Schatting incidentie en prevalentie Make-A-Wish, 2019
 30. Nabijheid van GGD-testlocaties voor het coronavirus, aug. 2020 - jan. 2021
 31. Afstand tot GGD-testlocatie, COVID-19, aug.2020-jan.2021
 32. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2021
 33. Zelfdoding in Nederland: een overzicht vanaf 1950
 34. Doodsoorzaken 2000-2020
 35. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2021
 36. Welzijnsongelijkheid: verschillen in geluk en tevredenheid
 37. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2021
 38. Geen nieuwe start jeugdhulp, 1e halfjaar 2020
 39. Het vertrouwen van immigranten in de samenleving in relatie tot hun verblijfsduur
 40. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2021
 41. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, gemeente Den Haag, 2019 en 2020
 42. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2021
 43. Verdrinkingen, 2020
 44. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2021
 45. AZW-breed: Werkgelegenheid leeftijd, branche, zorgkant.regio, 2010-2020
 46. AZW-breed: Arbeidsmobiliteit werkn., kenmerk, branche, zorgkant., 2010-2020
 47. GGD-test COVID-19, Veiligheidsregio, aug 2020-apr 2021
 48. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2021
 49. Sterfte in de tweede en derde coronagolf, 2020 en 2021
 50. Cliënten beschermd wonen, 2020
 51. Personen die stoppen met diabetesmiddelen, 2018
 52. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020
 53. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2021
 54. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 1
 55. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 1
 56. Doodsoorzaken, 2020 - maart 2021
 57. Jeugdzorg per Regioplus en zorgregio, 2015-2020*
 58. Inkomen gebruikers wmo-voorzieningen Groningen
 59. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2021
 60. Kenmerken wel of niet getest op COVID-19 bij de GGD
 61. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2021
 62. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2021
 63. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2021
 64. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2021
 65. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 20, 2021
 66. Vaccinatiebereidheid tegen het coronavirus, 1e kwartaal 2021
 67. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2021
 68. Oversterfte tijdens eerste golf corona-epidemie bijna dubbel zo hoog als tijdens griepepidemie
 69. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 70. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020
 71. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2021
 72. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 73. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 74. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2021
 75. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021
 76. Stapeling tijdens de coronapandemie
 77. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 78. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 79. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 80. Jeugdhulp 2020
 81. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2021
 82. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018
 83. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 84. Contact met tandarts, 2020
 85. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2021
 86. Zelfdodingen, 2020*
 87. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 88. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2021
 89. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2021
 90. Doodsoorzaken, januari-december, 2020
 91. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2021
 92. Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020
 93. Persoonlijk welzijn, 2020
 94. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2021
 95. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 96. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 97. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2021
 98. Tabel Leefstijl, 2020
 99. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020
 100. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 101. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019
 102. Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019
 103. kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn
 104. Interlandelijke adoptie in Nederland
 105. Doodsoorzaken, januari-november, 2020
 106. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2
 107. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 108. Woonsituatie 75-plussers, 2020