Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2023
 2. Doodsoorzaken, 2020 - november 2022
 3. Vooral kinderen uit bijstandsgezinnen geen kansrijke start
 4. Leefstijl, 2022
 5. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2023
 6. Overledenen COVID-19 in Zeeland naar maand 2020-2022
 7. Mantelzorg onder 55-plussers naar burgerlijke staat
 8. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2023
 9. Huishoudelijke hulp naar inkomen Groningen, 2022
 10. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2023
 11. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2023
 12. Doodsoorzaken, 2020 - oktober 2022
 13. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2023
 14. Internationale mobiliteit studenten in het hoger onderwijs
 15. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 16. Verkenning typering en omvang jeugdzorgaanbieders, 2021
 17. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021 deel 2
 18. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2023
 19. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2023
 20. Zeven groepen doodsoorzaken van 1990-2021 naar provincie
 21. Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2022
 22. Monitor Energiearmoede in Nederland, 2019 en 2020
 23. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2023
 24. Verkoopvolumes alcoholvrije dranken supermarkten, 2021
 25. Verkeersdoden 2013 t/m 2022 kwartaal 3
 26. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2022 kwartaal 3
 27. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2022
 28. Doodsoorzaken, 2020 - september 2022
 29. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2023
 30. Levensverwachting: sterftekansen inkomen en welvaart
 31. Cliënten beschermd wonen, 2021 en 1e halfjaar 2022
 32. Veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen, 2016-2021
 33. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2019
 34. Jeugdzorg, schoolverlaten, afstroom, 2020 en 2021
 35. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2023
 36. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2022