Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2023, 18 jaar of ouder
 2. Uitstroom zorg en welzijn is klein, wel veel wisselingen binnen bedrijfstak
 3. AZW-breed: Uitstroom naar bedrijfstak, branche, leeftijd, 2019KW01-2023KW03
 4. AZW: In- en uitstroom werknemers per bedrijfstak, 2016KW01-2023KW03
 5. Beschrijving van de arbeidsmarktpositie van jeugdprofessionals, juni 2023
 6. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2023
 7. Sterfte naar persoonskenmerken, 2008-2021
 8. Gebitsgezondheid en contact met tandzorg, 2014-2023
 9. Beschermd Wonen volgens het CAK en GMSD, 2019-2022 en per maand 2022-2023
 10. Instroom jongeren in jeugdbescherming, 2015-2023
 11. Doodsoorzaken, 2020 – januari 2024
 12. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2023
 13. AZW-breed: Aantal werknemers en gemiddelde deeltijdfactor, 2019KW01-2023KW04
 14. Woonsituatie en zorggebruik na jeugdhulp met verblijf, 2020
 15. Monitor Nationaal Programma Heerlen-Noord, 2018-2023
 16. AZW smal; BIG-inschrijving en arbeidsmobiliteit van verpleegkundigen, 2020-2023
 17. AZW- verdieping: aandelen administratieve mobiliteit, 2010-2023Q4
 18. AZW; werkz. beroepsbev.; pos. in de werkkring (kwartaalcijfers), 2013-2023
 19. Zelfdodingen, 1970-2023
 20. Trajectduur jeugdhulp zonder verblijf, 2022
 21. AZW: uitstroom werknemers in zorg en welzijn 2022-2023
 22. AZW: jeugdzorg, leeftijd, geslacht, regio, 2015-2023
 23. Jeugdhulp 2023
 24. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 25. Pilotonderzoek codering doodsoorzaken Caribisch Nederland
 26. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2023
 27. Verkeersdoden in regio Amsterdam t/m 2023
 28. Doodsoorzaken, 2020 - december 2023
 29. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2023
 30. Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) 2023 - Onderzoeksbeschrijving
 31. Politieke participatie van sociaaleconomische groepen
 32. Verkeersdoden, 2023
 33. Meervoudig Coderen van doodsoorzaken, 2014-2019
 34. Vooronderzoek monitor Nutri-Score/NAPV
 35. Theory of change samenwerking bij schuldhulpinterventie
 36. Samenwerking ketenpartners bij schuldhulpinterventie
 37. Vroeg eropaf-aanpak binnen de gemeente Amsterdam
 38. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2022 - deel 2
 39. Vader en moeder op leeftijd
 40. 80-plus ouders en mantelzorg, 2012 en 2022
 41. Doodsoorzaken, 2020 - november 2023
 42. Haalbaarheidsstudie toeslagenaffaire-onderzoek
 43. AZW: hoofdbanen kraamzorg branche, leeftijd, regio, 2023KW03
 44. Aantal personen in CIMS-dataset, januari 2024
 45. De regionale economie 2023
 46. HSMR 2022 Methodological Report
 47. Doodsoorzaken bij neurologische aandoeningen
 48. Leefstijl, 2023
 49. AZW: Instroom en uitstroom werknemers per economische sector
 50. AZW-Breed: Aantal werknemers naar branche, woon- en werkregio, 4e kwartaal 2022
 51. Vegetarisch eten door Nederlanders, 2023
 52. Cliënten Beschermd Wonen naar voorkomen in Wmo-databronnen van het CAK en GMSD
 53. AZW; uitstroom nieuwe medewerkers, opleiding(svorm), 2010/’11 – 2020/’21
 54. CBS Corona onderzoek, 2023
 55. Covid-vaccinatiestatus en sterfte
 56. Doodsoorzaken, 2020 - oktober 2023
 57. Zelfstandigen in zorg en welzijn
 58. Hartgezondheid
 59. Aantal overledenen in 2023
 60. Afgestudeerden in het hoger onderwijs
 61. Gemiddelde zorguitgaven per huishouden, 2006-2022
 62. Hoe kan de Landelijke Jeugdmonitor bijdragen aan het monitoren van kansenongelijkheid?
 63. Contacten met de tandarts 2022
 64. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2023
 65. Nabijheid van huisartsenpraktijken, 2008-2022
 66. Doodsoorzaken, 2020 - september 2023
 67. Verzekerden waarvan bestuursrechtelijke premie is opgeschort, 2022
 68. Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar wijk
 69. Wanbetalers zorgverzekering 2022 naar gemeente
 70. Veelvoorkomende combinaties van Wmo-arrangementen, 2016-2022
 71. Wmo-cliënten naar type maatwerkarrangement, leeftijd en geslacht
 72. Cliënten beschermd wonen, 2022 en 1e halfjaar 2023
 73. Cliënten Beschermd Wonen naar zwaarstwegende ambulantiseringsvorm
 74. Onderzoek: vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020
 75. Vergelijking randtotalen werknemers zorg en welzijn van CBS en PFZW, 2020