Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m juni 2022
 2. Dodelijke arbeidsongevallen, 2014-2020
 3. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 46, 2022
 4. Gezondheid, zorggebruik en verzekeringsvorm
 5. Doodsoorzaken, 2020 - juli 2022
 6. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 45, 2022
 7. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 44, 2022
 8. Suïcides naar regio binnen GGZ Rivierduinen 2021
 9. Pilot Monitoring Productverbetering
 10. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 43, 2022
 11. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2022
 12. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 13. Jeugdhulp 1e halfjaar 2022
 14. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 42, 2022
 15. Doodsoorzaken, 2020 - juni 2022
 16. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 41, 2022
 17. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2022 kwartaal 2
 18. Monitor Abonnementstarief Wmo, 2021
 19. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 40, 2022
 20. Halfwezen en wezen onder jongeren in Nederland, 2000-2021
 21. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 39, 2022
 22. Gezondheid, welzijn, en leefstijl op Bonaire, Saba en Sint Eustatius
 23. Verdrinkingen in Amsterdam 1969-1995
 24. Overleden personen naar doodsoorzaak en gebruik Wlz-zorg, 2013-2021
 25. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 38, 2022
 26. Eenzaamheid personen 15 jaar of ouder, 2019 en 2021
 27. Uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief
 28. Sociale uitsluiting in sociaaleconomisch perspectief, 2010-2020
 29. Uitgaven publiek gefinancierde gezondheidszorg
 30. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 37, 2022
 31. Doodsoorzaken, 2020 - mei 2022
 32. Fietsdoden, 2021
 33. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 36, 2022
 34. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 35, 2022
 35. Alcoholsterfte over 2021 naar leeftijd en geslacht
 36. Verkeersdoden provincie Noord-Holland 2016-2021
 37. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 34, 2022
 38. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 33, 2022
 39. Financiële kengetallen zorginstellingen 2021
 40. Jeugdhulp naar inkomen en uitgaven Zvw, Wlz, Wmo, 2021
 41. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 32, 2022
 42. Doodsoorzaken, 2020 - april 2022
 43. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 31, 2022
 44. Suïcides Noord-Brabant per subregio 2018-2019
 45. Voorzieningengebruik en problematiek Haagse jongeren (2015-2020)
 46. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 30, 2022
 47. Indeling van DBC-diagnosen in de MSZ, 2019-2021
 48. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 29, 2022
 49. Maatschappelijke diensttijd 2021
 50. Doodsoorzaken maart 2022
 51. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 tot en met 2022 kwartaal 1
 52. Verkeersdoden 2013 t/m 2022 kwartaal 1
 53. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 28, 2022
 54. Wmo naar inkomen en eerste voorziening, Schagen 2020
 55. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 27, 2022
 56. Psychische gezondheid in Nederland, 2010-2021
 57. Leeswijzer AZW tabellen mobiliteit en werkgelegenheid
 58. Jeugdzorg rondom uit elkaar gaan van ouders, 2016-2019
 59. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 26, 2022
 60. Zorg; uitgaven en financiering, 1972-1998
 61. Cliënten beschermd wonen, 2021
 62. Overlijdens aan ICD-10 code C22
 63. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 25, 2022
 64. Kenmerken van gedupeerde gezinnen toeslagenaffaire
 65. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2021
 66. Doodsoorzaken, 2020 - februari 2022
 67. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 24, 2022
 68. Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021
 69. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021, update
 70. Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021
 71. Aantal jongeren per expertisecentrumregio jeugd, 2022
 72. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 23, 2022
 73. Richtlijn alcoholgebruik en zwaar/overmatig drinken, 2021, 18 jaar of ouder
 74. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 22, 2022
 75. Kenmerken deelnemers NewFuture Haarlem
 76. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2021
 77. Jongeren in Utrecht met (potentieel recht op) bijstand
 78. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2021
 79. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 21, 2022
 80. Verhuizingen uithuisgeplaatste jongeren, 1e hj 2021
 81. Vooronderzoek gebruik iJW-berichten voor statistiek
 82. Zorgkosten en armoede in Schagen, 2019
 83. Hoe betalen wij voor de zorg?
 84. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 85. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
 86. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 87. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 88. Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.
 89. Tabel leefstijl, 2021
 90. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
 91. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2022
 92. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2021
 93. Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m 2021
 94. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
 95. Migrantenouderen in Nederland
 96. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2021
 97. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
 98. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 99. Jeugdhulp 2021
 100. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021
 101. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
 102. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021
 103. Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio
 104. Zelfdodingen, 1970-2021
 105. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
 106. Zingeving
 107. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
 108. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 109. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 110. Verkeersdoden 2021
 111. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
 112. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 113. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
 114. Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016
 115. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
 116. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 117. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
 118. Contacten met de tandarts 2021
 119. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
 120. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 121. Leefstijl, 2021
 122. Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021
 123. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
 124. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 125. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
 126. Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2
 127. Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag
 128. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 129. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 130. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 131. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
 132. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 133. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 134. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020
 135. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
 136. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 137. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021
 138. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 139. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
 140. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 141. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
 142. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020
 143. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020 deel 2
 144. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 3
 145. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
 146. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 3
 147. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
 148. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
 149. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 150. Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021
 151. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 152. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021
 153. Doodsoorzaken, 2020-augustus 2021