Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2016 – 2020
 2. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2021
 3. Simulaties nieuw woonplaatsbeginsel Jeugd, 2020
 4. Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020
 5. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 17, 2021
 6. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2021
 7. Stapeling tijdens de coronapandemie
 8. Instroom in jeugdbescherming, 2015-2020
 9. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020
 10. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 11. Jeugdhulp 2020
 12. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2021
 13. Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018
 14. Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020
 15. Contact met tandarts, 2020
 16. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2021
 17. Zelfdodingen, 2020*
 18. Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020
 19. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2021
 20. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2021
 21. Doodsoorzaken, januari-december, 2020
 22. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2021
 23. Technische toelichting kwartaalcijfers Sociale samenhang en welzijn 2020
 24. Persoonlijk welzijn, 2020
 25. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2021
 26. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte tijdens de eerste golf van de corona-epidemie
 27. Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020
 28. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2021
 29. Tabel Leefstijl, 2020
 30. Toelichting berekening kwartaal- en jaarcijfers Gezondheidsenquête 2020
 31. Financiële kengetallen zorginstellingen 2019
 32. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1995-2019
 33. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 34. Ontwikkelingen in ervaren kwaliteit van leven in verpleeghuizen, 2015-2019
 35. kwartaalcijfers-sociale-samenhang-en-welzijn
 36. Interlandelijke adoptie in Nederland
 37. Doodsoorzaken, januari-november, 2020
 38. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2019, deel 2
 39. Vertrouwen van migranten in medemens en instituties
 40. Woonsituatie 75-plussers, 2020