Aanvullend statistisch onderzoek

Filter op jaar:
 1. Jeugdzorg, onderwijs, VSV, gemeente Den Haag, 2020 en 2021
 2. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 19, 2022
 3. Overgangsklachten vrouwelijke werknemers, 2021
 4. Monitor Brede Welvaart & de SDG’s 2022
 5. Tijd besteed aan beweegactiviteiten, 2017-2021.
 6. Tabel leefstijl, 2021
 7. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 18, 2022
 8. Doodsoorzaken, 2020 - januari 2022
 9. Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2021
 10. Actualisatie uithuisplaatsingen toeslagenaffaire, 2015 t/m 2021
 11. Samenvattende tabel migrantenouderen, 20 landen
 12. Migrantenouderen in Nederland
 13. Kenmerken van verkeersdoden van 12 t/m 24 jaar in 2021
 14. Zorguitstel en zorgmijding in coronatijden
 15. Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering
 16. Jeugdhulp 2021
 17. Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2021
 18. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 16, 2022
 19. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020-2021
 20. Duur van jeugdzorgtrajecten per hulpvorm naar regio
 21. Zelfdodingen, 1970-2021
 22. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 15, 2022
 23. Zingeving
 24. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 14, 2022
 25. Module Arbeid, Zorg en Kinderopvang 2021
 26. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 27. Verkeersdoden 2021
 28. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 13, 2022
 29. Aansluiting onderwijs arbeidsmarkt van afgestudeerden in het hoger onderwijs
 30. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 12, 2022
 31. Indicatoren voor gezondheid op basis van registerinformatie, 2016
 32. Vertrouwen in medemens en instituties voor en tijdens de pandemie
 33. Sociaal-demografische verschillen in COVID-19-sterfte in het eerste jaar van de coronapandemie
 34. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 11, 2022
 35. Contacten met de tandarts 2021
 36. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 10, 2022
 37. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 38. Leefstijl, 2021
 39. Dataverzamelingsproces Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor 2014-2021
 40. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 9, 2022
 41. Kwartaalcijfers ervaren gezondheid, zorggebruik en leefstijl
 42. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 8, 2022
 43. Onderzoek jeugdzorg Haaglanden fase 2
 44. Voorspelmodel voor Jeugdhulp in Den Haag
 45. Meting IVRPH-indicatoren 2020
 46. Meting IVRPH-indicatoren 2020 - Indicatoren ten behoeve van de monitoring van het VN-verdrag handicap
 47. Verkeersdoden in regio Amsterdam
 48. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 7, 2022
 49. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 50. Financiële kengetallen zorginstellingen 2020
 51. Ontwikkelingen rente Wlz-zorginstellingen 1996–2020
 52. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 6, 2022
 53. AZW: Vacatures naar beroep en opleidingsniv, 2018-2021
 54. Ontwikkelingen sterfte, 2020-2021
 55. Ontwikkelingen in sterfte in 2020 en 2021
 56. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 5, 2022
 57. Stapeling van regelingen en voorzieningen in Den Haag
 58. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 4, 2022
 59. Meerdere meldingen bij Veilig Thuis, 2020
 60. Kenmerken wanbetalers zorgverzekering 2020 deel 2
 61. Verkeersdoden 2013 t/m 2021 kwartaal 3
 62. Doodsoorzaken, 2020-september 2021
 63. Kenmerken van zelfdodingen van 2019 t/m 2021 kwartaal 3
 64. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 3, 2022
 65. Overledenen naar regio, geslacht, leeftijd en Wlz-zorggebruik, 2021
 66. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 2, 2022
 67. Cliënten beschermd wonen, 2020 en 1e halfjaar 2021
 68. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 1, 2022
 69. Overledenen per week, provincie en gemeente, week 52, 2021
 70. Doodsoorzaken, 2020-augustus 2021