Herhaald beroep en verloop jeugdbescherming/-reclassering

Cijfers over terugkeer van jongeren in de jeugdbescherming en/of jeugdreclassering naar tijd tot terugkeer en duur van de episode en over het gebruik van jeugdhulp voorafgaand aan, tijdens en ná een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringsmaatregel in de jaren 2015 t/m 2023 naar type episode en type jeugdhulp.
In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt CBS tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. In aanvulling op de reguliere StatLine-tabellen en rapportages die CBS daarover publiceert, is op verzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze tabellenset samengesteld. De tabellenset laat zien in welke mate jongeren met een jeugdbeschermings- en/of jeugdreclasseringmaatregel ook jeugdhulp ontvingen voorafgaand aan, tijdens en na deze maatregel en of zij terugkeerden in de jeugdbescherming en/of –reclassering. In deze cijfers wordt data van 2015 tot en met 2023 gebruikt.