Pilotonderzoek codering doodsoorzaken Caribisch Nederland

Over deze publicatie

De directie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil inventariseren of de doodsoorzakengegevens op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland) op structurele wijze kunnen worden ontsloten, om beleid op het gebied van de publieke gezondheid te ondersteunen. Deze pilotstudie is onderdeel daarvan en bevat een eerste verkenning van de beschikbare doodsoorzakendata uit Caribisch Nederland om te inventariseren wat er nodig is voor het genereren van doodsoorzakenstatistieken voor deze populatie en wat mogelijke knelpunten zouden kunnen zijn. Uit de verkennende analyse blijkt dat de data enkele onvolkomenheden kent waarvoor aanbevelingen worden gedaan voor verdere optimalisatie.