Bevolking

Microdatabestanden

 1. Adoptiekinderen: Geadopteerde personen
 2. Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (opgevolgd door vslgwbtab)
 3. Dggbapersoontab: Persoonsidentificatoren doodgeborenen
 4. Dhsdata_cbs: DNB Household survey met CBS microdata
 5. Do: Doodsoorzaken
 6. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 7. Gbaadresbus: Adressen van personen in de GBA (opgevolgd door  gbaadresobjectbus)
 8. Gbaadresgebeurtenisbus: Kenmerken van verhuizingen
 9. Gbaadresobjectbus: GBA Adreskenmerken van personen
 10. Gbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de BRP opgenomen personen
 11. Gbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 12. Gbakindbus: Kinderen van in de BRP ingeschreven personen
 13. Gbalevendgeborenenmassatab: levendgeboren personen
 14. Gbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 15. Gbamigratiegebeurtenisbus: Migratiekenmerken personen
 16. Gbanatgewijzigdenmassabus: Gewijzigde GBA nationaliteit
 17. Gbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken
 18. Gbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de GBA
 19. Gbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt in de BRP
 20. Gbapersoontab: Persoonskenmerken van personen in de BRP
 21. Gbasamenwonersbus: Perioden van samenwoning in de BRP
 22. Gbascheidingenmassatab: Scheidingen personen in de GBA
 23. Gbastandbevolkingtab: Woongemeente 1-1 T/M 31-12 T-1
 24. Gbasterftenmassatab: Informatie over overleden personen
 25. Gbaverbintenispartnerbus: Verbintenissen in BRP
 26. Gbaverbintenissenmassatab: Verbintenissen van personen
 27. Gbaverweduwdenmassabus: Verweduwende personen
 28. Geboorteplaats; Inwoners 2004 met geboorteplaats
 29. Kindoudertab: personen en hun juridische ouders
 30. LAS: Leefsituatie Allochtone Stedelingen
 31. Lifelines cohort_cbs: LIFELINES Cohort met CBS microdata:
 32. LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata
 33. Migmotiefbus: Migratiemotieven immigranten
 34. Nietgbanatbus: Nationaliteit van niet ingeschrevenen
 35. Nietgbapers: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen
 36. Nietgbapersoonktab: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen beperkt
 37. Nietgbaverbl:Verblijfslocatie van niet ingeschrevenen
 38. NKPS: Netherlands Kinship Panel Study
 39. OG; Onderzoek gezinsvorming
 40. Partnerbus: Personen met partner met een adres
 41. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 42. Pivaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat Caribisch Nederland
 43. Pivamigratiebus: Migratiekenmerken Caribisch Nederland
 44. Pivanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken Caribisch Nederland
 45. Pivaoverlijdentab: Datum van overlijden Caribisch Nederland
 46. Pivapersoontab: Persoonskenmerken Caribisch Nederland
 47. Pivastandbevolkingtab: Gemeenteinschrijving Caribisch Nederland
 48. Pn: A persons netwerk in the Netherlands
 49. Rinadresrugnrrelatiesbus: GBA rinadres en adresrugnummer
 50. SIM: Survey Integratie Minderheden
 51. SING: Survey Integratie Nieuwe Groepen
 52. Volkstelling1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 53. vrlgbaadresbuitenlandbus:Adreskenmerken personen RNI
 54. Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van GBA personen
 55. Vrlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat GBA
 56. Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente personen
 57. Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 58. Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 59. vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken personen
 60. vrlgbaoverlijdentab: overlijdensdatum van personen GBA
 61. Vrlgbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt
 62. Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken
 63. Vrlmigmotbus: Migratiemotieven
 64. Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject
 65. Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4
 66. Vslvierkanttab: Coördinaten vierkanten verblijfsobject
 67. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 68. vtvpersoontab: Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen