Bevolking

Microdatabestanden

 1. Adoptiekinderen: Geadopteerde personen
 2. Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (opgevolgd door vslgwbtab)
 3. Dggbapersoontab: Persoonsidentificatoren doodgeborenen
 4. Dhsdata_cbs: DNB Household survey met CBS microdata
 5. Do: Doodsoorzaken
 6. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 7. Gbaadresbuitenlandbus: Adreskenmerken niet-ingezetenen
 8. Gbaadresbus: Adressen van personen in de GBA (opgevolgd door  gbaadresobjectbus)
 9. Gbaadresgebeurtenisbus: Kenmerken van verhuizingen
 10. Gbaadresobjectbus: GBA Adreskenmerken van personen
 11. Gbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de BRP opgenomen personen
 12. Gbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 13. Gbakindbus: Kinderen van in de BRP ingeschreven personen
 14. Gbalevendgeborenenmassatab: levendgeboren personen
 15. Gbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 16. Gbamigratiegebeurtenisbus: Migratiekenmerken personen
 17. Gbanatgewijzigdenmassabus: Gewijzigde GBA nationaliteit
 18. Gbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken
 19. Gbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de GBA
 20. Gbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt in de BRP
 21. Gbapersoontab: Persoonskenmerken van personen in de BRP
 22. Gbasamenwonersbus: Perioden van samenwoning in de BRP
 23. Gbascheidingenmassatab: Scheidingen personen in de GBA
 24. Gbastandbevolkingtab: Woongemeente 1-1 T/M 31-12 T-1
 25. Gbasterftenmassatab: Informatie over overleden personen
 26. Gbaverbintenispartnerbus: Verbintenissen in BRP
 27. Gbaverbintenissenmassatab: Verbintenissen van personen
 28. Gbaverweduwdenmassabus: Verweduwende personen
 29. Geboorteplaats; Inwoners 2004 met geboorteplaats
 30. Kindoudertab: personen en hun juridische ouders
 31. LAS: Leefsituatie Allochtone Stedelingen
 32. Lifelines cohort_cbs: LIFELINES Cohort met CBS microdata:
 33. LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata
 34. Migmotiefbus: Migratiemotieven immigranten
 35. Nietgbanatbus: Nationaliteit van niet ingeschrevenen
 36. Nietgbapers: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen
 37. Nietgbapersoonktab: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen beperkt
 38. Nietgbaverbl:Verblijfslocatie van niet ingeschrevenen
 39. NKPS: Netherlands Kinship Panel Study
 40. OG; Onderzoek gezinsvorming
 41. Partnerbus: Personen met partner met een adres
 42. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 43. Pivaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat Caribisch Nederland
 44. Pivamigratiebus: Migratiekenmerken Caribisch Nederland
 45. Pivanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken Caribisch Nederland
 46. Pivaoverlijdentab: Datum van overlijden Caribisch Nederland
 47. Pivapersoontab: Persoonskenmerken Caribisch Nederland
 48. Pivastandbevolkingtab: Gemeenteinschrijving Caribisch Nederland
 49. Pn: A persons netwerk in the Netherlands
 50. Rinadresrugnrrelatiesbus: GBA rinadres en adresrugnummer
 51. SIM: Survey Integratie Minderheden
 52. SING: Survey Integratie Nieuwe Groepen
 53. Volkstelling1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 54. vrlgbaadresbuitenlandbus:Adreskenmerken personen RNI
 55. Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van GBA personen
 56. Vrlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat GBA
 57. Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente personen
 58. Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 59. Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 60. vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken personen
 61. vrlgbaoverlijdentab: overlijdensdatum van personen GBA
 62. Vrlgbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt
 63. Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken
 64. Vrlmigmotbus: Migratiemotieven
 65. Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject
 66. Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4
 67. Vslvierkanttab: Coördinaten vierkanten verblijfsobject
 68. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 69. vtvpersoontab: Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen