Bevolking

Microdatabestanden

 1. Adoptiekinderen: Geadopteerde personen
 2. Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode
 3. Burennetwerktab: buren- en buurtgenotenrelaties
 4. Colleganetwerktab: collegarelaties
 5. Dggbapersoontab: Persoonsidentificatoren doodgeborenen
 6. Dhsdata_cbs: DNB Household survey met CBS microdata
 7. Do: Doodsoorzaken
 8. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 9. Familienetwerktab: familierelaties
 10. Gbaadresbuitenlandbus: Adreskenmerken niet-ingezetenen
 11. Gbaadresbus: Adressen van personen in de GBA (opgevolgd door  gbaadresobjectbus)
 12. Gbaadresgebeurtenisbus: Kenmerken van verhuizingen
 13. Gbaadresobjectbus: GBA Adreskenmerken van personen
 14. Gbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de BRP opgenomen personen
 15. Gbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 16. Gbakindbus: Kinderen van in de BRP ingeschreven personen
 17. Gbalevendgeborenenmassatab: levendgeboren personen
 18. Gbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 19. Gbamigratiegebeurtenisbus: Migratiekenmerken personen
 20. Gbanatgewijzigdenmassabus: Gewijzigde GBA nationaliteit
 21. Gbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken
 22. Gbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen ingeschreven in het GBA
 23. Gbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt in de BRP
 24. Gbapersoontab: Persoonskenmerken van personen in de BRP
 25. Gbasamenwonersbus: Perioden van samenwoning in de BRP
 26. Gbascheidingenmassatab: Scheidingen personen in de GBA
 27. Gbastandbevolkingtab: Woongemeente 1-1 T/M 31-12 T-1
 28. Gbasterftenmassatab: Informatie over overleden personen
 29. Gbaverbintenispartnerbus: Verbintenissen in BRP
 30. Gbaverbintenissenmassatab: Verbintenissen van personen
 31. Gbaverweduwdenmassabus: Verweduwende personen
 32. Geboorteplaats; Inwoners 2004 met geboorteplaats
 33. Huisgenotennetwerktab: huisgenotenrelaties
 34. Kindoudertab: personen en hun juridische ouders
 35. Klasgenotennetwerktab: klasgenotenrelaties
 36. LAS: Leefsituatie Allochtone Stedelingen
 37. Lifelines cohort_cbs: LIFELINES Cohort met CBS microdata:
 38. LISSPANEL: procedure Lisspanel met CBS microdata
 39. Migmotiefbus: Migratiemotieven immigranten
 40. Nfn: Nieuwe Families in Nederland
 41. Nietgbanatbus: Nationaliteit van niet ingeschrevenen
 42. Nietgbapers: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen
 43. Nietgbapersoonktab: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen beperkt
 44. Nietgbaverbl:Verblijfslocatie van niet ingeschrevenen
 45. NKPS: Netherlands Kinship Panel Study
 46. OG; Onderzoek gezinsvorming
 47. Partnerbus: Personen met partner met een adres
 48. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 49. Pivaadresobjectbus: Adreskenmerken van personen Caribisch Nederland
 50. Pivaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat Caribisch Nederland
 51. Pivamigratiebus: Migratiekenmerken Caribisch Nederland
 52. Pivanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken Caribisch Nederland
 53. Pivaoverlijdentab: Datum van overlijden Caribisch Nederland
 54. Pivapersoontab: Persoonskenmerken Caribisch Nederland
 55. Pivastandbevolkingtab: Gemeenteinschrijving Caribisch Nederland
 56. Pn: A persons netwerk in the Netherlands
 57. Rinadresrugnrrelatiesbus: GBA rinadres en adresrugnummer
 58. Seswoa: Sociaaleconomische statusscores huishoudens
 59. SING: Survey Integratie Nieuwe Groepen
 60. vrlgbaadresbuitenlandbus:Adreskenmerken personen RNI
 61. Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van GBA personen
 62. Vrlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat GBA
 63. Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente personen
 64. Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 65. Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 66. vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken personen
 67. vrlgbaoverlijdentab: overlijdensdatum van personen GBA
 68. Vrlgbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt
 69. Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken
 70. Vrlmigmotbus: Migratiemotieven
 71. Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject
 72. Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4
 73. Vslvierkanttab: Coördinaten vierkanten verblijfsobject
 74. VT1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 75. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 76. vtvpersoontab: Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen
 77. WGT: Watergebruik van huishoudens in Nederland