Bevolking

Microdatabestanden

 1. Adoptiekinderen: Geadopteerde personen
 2. Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode
 3. Burennetwerktab: buren- en buurtgenotenrelaties
 4. Colleganetwerktab: collegarelaties
 5. Dggbapersoontab: Persoonsidentificatoren doodgeborenen
 6. Dhsdata_cbs: DNB Household survey met CBS microdata
 7. Do: Doodsoorzaken
 8. Doodoorztab: Doodsoorzaken van inwoners van Nederland
 9. Familienetwerktab: familierelaties
 10. Gbaadresbuitenlandbus: Adreskenmerken niet-ingezetenen
 11. Gbaadresbus: Adressen van personen in de GBA (opgevolgd door  gbaadresobjectbus)
 12. Gbaadresgebeurtenisbus: Kenmerken van verhuizingen
 13. Gbaadresobjectbus: GBA Adreskenmerken van personen
 14. Gbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat van in de BRP opgenomen personen
 15. Gbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 16. Gbakindbus: Kinderen van in de BRP ingeschreven personen
 17. Gbalevendgeborenenmassatab: levendgeboren personen
 18. Gbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 19. Gbamigratiegebeurtenisbus: Migratiekenmerken personen
 20. Gbanatgewijzigdenmassabus: Gewijzigde GBA nationaliteit
 21. Gbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken
 22. Gbaoverlijdentab: Datum van overlijden van personen ingeschreven in het GBA
 23. Gbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt in de BRP
 24. Gbapersoontab: Persoonskenmerken van personen in de BRP
 25. Gbasamenwonerbus: Perioden van samenwoning in de BRP
 26. Gbascheidingenmassatab: Scheidingen personen in de GBA
 27. Gbastandbevolkingtab: Woongemeente 1-1 T/M 31-12 T-1
 28. Gbasterftenmassatab: Informatie over overleden personen
 29. Gbaverbintenispartnerbus: Verbintenissen in BRP
 30. Gbaverbintenissenmassatab: Verbintenissen van personen
 31. Gbaverweduwdenmassabus: Verweduwende personen
 32. Geboorteplaats; Inwoners 2004 met geboorteplaats
 33. Huisgenotennetwerktab: huisgenotenrelaties
 34. Kindoudertab: personen en hun juridische ouders
 35. Klasgenotennetwerktab: klasgenotenrelaties
 36. LAS: Leefsituatie Allochtone Stedelingen
 37. Lifelines cohort_cbs: LIFELINES Cohort met CBS microdata:
 38. Migmotiefbus: Migratiemotieven immigranten
 39. Nfn: Nieuwe Families in Nederland
 40. Nietgbanatbus: Nationaliteit van niet ingeschrevenen
 41. Nietgbapers: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen
 42. Nietgbapersoonktab: Persoonskenmerken van niet ingeschrevenen beperkt
 43. Nietgbaverbl:Verblijfslocatie van niet ingeschrevenen
 44. NKPS: Netherlands Kinship Panel Study
 45. OG; Onderzoek gezinsvorming
 46. Partnerbus: Personen met partner met een adres
 47. PIAAC: Programme International Assessment of Adult Competencies
 48. Pivaadresobjectbus: Adreskenmerken van personen Caribisch Nederland
 49. Pivaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat Caribisch Nederland
 50. Pivamigratiebus: Migratiekenmerken Caribisch Nederland
 51. Pivanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken Caribisch Nederland
 52. Pivaoverlijdentab: Datum van overlijden Caribisch Nederland
 53. Pivapersoontab: Persoonskenmerken Caribisch Nederland
 54. Pivastandbevolkingtab: Gemeenteinschrijving Caribisch Nederland
 55. Pivastandhuishoudenstab: Huishoudenskenmerken Caribisch Nederland
 56. Rinadresrugnrrelatiesbus: GBA rinadres en adresrugnummer
 57. Seswoa: Sociaaleconomische statusscores huishoudens
 58. SING: Survey Integratie Nieuwe Groepen
 59. vrlgbaadresbuitenlandbus:Adreskenmerken personen RNI
 60. Vrlgbaadresobjectbus: Adreskenmerken van GBA personen
 61. Vrlgbaburgerlijkestaatbus: Burgerlijke staat GBA
 62. Vrlgbageboortegemeentetab: Geboortegemeente personen
 63. Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken
 64. Vrlgbamigratiebus: Migratiekenmerken van personen
 65. vrlgbanationaliteitbus: Nationaliteitskenmerken personen
 66. vrlgbaoverlijdentab: overlijdensdatum van personen GBA
 67. Vrlgbapersoonktab: Persoonskenmerken beperkt
 68. Vrlgbapersoontab: Persoonskenmerken
 69. Vrlmigmotbus: Migratiemotieven
 70. Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject
 71. Vslpostcodebus: Verblijfsobjecten met pc4
 72. Vslvierkanttab: Coördinaten vierkanten verblijfsobject
 73. VT1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960
 74. VT1971: 14e Algemene Volkstelling 28 februari 1971
 75. vtvpersoontab: Volgtijdelijk vergelijkbare Persoon_id's van personen
 76. WGT: Watergebruik van huishoudens in Nederland