Adresgwbtab: Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode

Dit bestand bevat alle adressen uit het Geografisch Basisregister (GBR), de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) en het Woningregister (WRG) die zijn opgenomen in de Adresrug. Het betreft niet alleen bewoonde adressen, maar ook adressen van bedrijven, scholen, nieuwbouwadressen waar nog niemand woont, enzovoort. Longitudinaal bestand over de periode 1999 t/m 2014. Opgevold vanaf 2015 door VSLGWBTAB.