Vrlgbahuishoudensbus: Huishoudenskenmerken

Bevat alle personen die vanaf de einddatum van een voorgaande definitieve gbahuishoudensbus in de GBA ingeschreven zijn (geweest). Dit bestand is een niet-gecoördineerde versie en bevat informatie vanaf 1 januari 1995 Alle informatie in het bestand is voorlopig. Het bestand is een niet-gecoördineerde versie. Longitudinaal bestand beschikbaar over de periode 1995-202403.