Pivastandbevolkingtab: Gemeenteinschrijving Caribisch Nederland

De vastgestelde bevolking wordt bepaald door met een peildatum van 15 februari de per 1 januari daarvoor in een gemeente ingeschreven bevolking te bepalen. Bestand beschikbaar op 1 januari van het jaar 2024.