Vslcoordtab: X- en Y-coördinaten van verblijfsobject

Alle objecten uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en alle objecten die vóór 1-1-2012 in het SSB voorkwamen (historische objecten), oftewel alle objecten met herkomst (SOORTOBJECTNUMMER) 'B' of 'H', én waarvan coördinaten bekend zijn. Het betreft niet alleen bewoonde objecten, maar ook objecten zoals bedrijven, scholen, nieuwbouwobjecten waar nog niemand woont, etc. RINOBJECTNUMMERs zonder x- en y-coördinaat zijn NIET in deze component opgenomen.De populatie van dit bestand betreft een cumulatieve set RINOBJECTNUMMERs vanaf 1995 voor de bewoonde objecten (vroegere RINADRESSEN) en vanaf 1998 voor de overige objecten. Bestand longitudinaal beschikbaar over de periode 1995 t/m 2023.