VT1960: 13e Algemene Volkstelling 31 mei 1960

De volkstelling van 1960 was de eerste telling die door het CBS met behulp van computers is verwerkt. Iedere getelde persoon vormde één ponskaart in het bestand van in totaal ca. 11,5 miljoen ponskaarten.