vrlgbaoverlijdentab: overlijdensdatum van personen GBA

Dit bestand uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat de datum van overlijden van alle personen die in de periode 1 januari 1995 - heden zijn overleden en in de GBA ingeschreven stonden op de datum van overlijden. 'Heden' is de laatste dag van de maand zoals vermeld in het versienummer van het bestand.

Longitudinaal bestand beschikbaar over de periode 1995-202403.